Estructures

L'estructura horitzontal i vertical dels edificis és un element realment imprescindible i el seu òptim estat no és negociable.

Per tant els treballs de reforç o de renovació d'estructures només han de confiar-se als millors professionals qualificats com REHATEC:

- Solucions a l'aluminosi: els nostres tècnics qualificats realitzaran la diagnosi oportuna per determinar la patologia existent i trobar la millor actuació per a cada cas.

- Perfils laminats: instal·lació de tot tipus de bigues d'acer per al reforç d'estructures, les dimensions i seccions estan normalitzades d'acord el Codi Tècnic de l'Edificació.

- Bigues extensibles: subministrament i col·locació de sistemes de reforç de forjats mitjançant qualsevol sistema de biga extensible del mercat com podria ser: Mecanoviga, Nou-Bau, Cointecs, Herms ...

- Tractaments del ferro i del formigó: aplicació de les millors i més avançades tècniques de reforç per solucionar deficiències estructurals, com ara la fibra de carboni.