RIME

Formem part activa de la Comissió de Rehabilitació i Manteniment d’edificis de Catalunya (RiMe) és una iniciativa conjunta del Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques i la Cambra Oficial de Contractistes d’Obres de Catalunya (CCOC) destinada a promoure la qualitat en aquesta especialitat de la Construcció.

La RiMe va iniciar la seves activitats al 2005 i treballem per l’assoliment d’objectius com:

• Donar garantia al client, especialment al client no professional.
• Afavorir la transparència del mercat.
• Col·laborar amb l’administració i ser-ne interlocutor en tot allò que afecti a la rehabilitació.
• Col·laborar amb els altres agents que intervenen en la construcció.
• Promoure la innovació en productes, sistemes constructius i mètodes de gestió.
• Afavorir l’ús de nous materials i col·laborar amb proveïdors de la rehabilitació.
• Assessorar sobre les tecnologies específiques de rehabilitació.
• Promoure l’adequada formació del personal.
• Recuperar i potenciar els oficis tradicionals per tal d’incorporar-los als processos productius actuals.

MÉS INFO