Envans pluvials

Renovem o instal·lem nous envans pluvials per a millorar l'eficiència energètica dels edificis mitjançant treballs verticals, bastides penjants o bastides tubulars.
Diferents acabats en funció de cada necessitat:

- Revestiment continu: SATE sistemes d'aïllament tèrmic exterior amb aïllament d'EPS, XPS, fibra de fusta, suro, llana de roca i acabats amb morters acrílics en diferents colors.

- Revestiment panells llisos: plaques metàl·liques llises, plaques de ciment reforçat, plaques de fibres orgàniques, de diferents colors, etc.

- Revestiment panells ondulats: plaques metàl·liques grecades, plaques de fibres naturals i sintètiques, de diferents colors, etc.