Patrimoni

Estem acreditats per l'administració pública amb la classificació empresarial K7 per poder realitzar treballs de restauració d'edificis catalogats del Patrimoni Històric-Artístic gràcies a la nostra àmplia experiència en aquest tipus de restauració i els informes favorables de bona execució de les Direccions Facultatives.

Podem restaurar Béns Culturals d'Interès Nacional (BCIN) declarats per l'Administració de la Generalitat com poden ser monuments històrics, conjunts històrics, jardins històrics i llocs històrics. També restauracions dels Béns Culturals d'Interès Local (BCIL) declarats pels plens dels ajuntaments o consells comarcals.

Rehatec disposa dels millors professionals per a tractaments superficials especials d'estucs, planxats, esgrafiats de tot tipus i paraments de revestiments tradicionals.