GREMI DE CONSTRUCTORS

Som empresa agremiada i formem part de la Junta Directiva del Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques té els seus orígens l’any 1211, quan el rei Pere el Catòlic va concedir el primer privilegi: dret de reunió i facultat d’escollir mandataris per a regir la professió en els Mestres de Cases de Barcelona. L’any olímpic 1992 va ser quan es va reconstituir com a moderna organització empresarial i va adoptar el nom de la institució actual.

Configurada com a entitat sense ànim de lucre al servei de les empreses constructores, el Gremi de Constructors té com a objectiu principal la defensa dels interessos dels constructors, donar una resposta eficaç a les seves necessitats professionals amb un ampli ventall de serveis a la seva disposició i ser l’interlocutor davant les administracions, institucions socials i entitats vinculades al món de la construcció. Els seus recursos provenen dels serveis que presta als professionals constructors i de les quotes que paguen els seus socis per pertànyer a la institució.

MÉS INFO