ISO 45001

La seguretat i salut laboral dels nostres treballadors ens han fet comprometre’ns amb la norma ISO 45001 i ens permet oferir els següents valors afegits:

• Aporta valor: Implantar els seus requisits aporta valor perquè fa que siguem més eficients en els processos i facilita l’acció comercial.
• La millora continua de la seguretat i salut laboral segons ISO 45001 ens aporta una visió diferent dels processos que ens ajuda a innovar.
• Motivació del personal gràcies al control i seguiment de la seguretat i salut laboral a través del certificat ISO 45001 i la millora continua que implica aquesta certificació.
• Facilita vendre a nous mercats i clients. El compliment dels requisits ISO 45001 evidencia davant dels clients i altres parts interessades que som una empresa compleix la legislació i està compromesa amb la seguretat i salut laboral dels treballadors.

Els principals requisits d’aquesta norma ISO 45001 de seguretat i salut són:

Política, aprovada per la direcció. En un Sistema ISO 45001 cal explicitar els compromisos de millora continua i de complir la legislació i altres requisits que es comprometi l’organització.

Planificació de la Seguretat i Salut Laboral a partir de:

• Identificació, avaluació i control de riscos i perills.
• Compliment dels requisits legals com ara els de la Llei 31/1995, de Prevenció de Riscos Laborals
• Objectius de Seguretat i Salut Laboral quantificats.
• Programa de Gestió de Prevenció de Riscos Laborals.

Implantació i funcionament, per fer-la amb èxit, i d’acord amb la norma ISO 45001, cal tenir en compte:

• Responsabilitats en el desenvolupament del sistema.
• Formació, sensibilització i competències.
• Consulta i comunicació.
• Control de la documentació i les dades vinculades amb els requisits de la norma.
• Control operacional de les activitats de Seguretat i Salut Laboral.
• Prevenció i resposta davant de les emergències de seguretat i salut laboral.

Verificació. Les comprovacions i accions correctores que requereix la norma ISO 45001. Intenten detectar les possibles deficiències del sistema per aplicar-hi l’acció correctiva que pertoqui. Té en compte:

• Seguiment i mesura del comportament de la gestió de la seguretat i salut laboral. Es pot fer a través d’indicadors que estiguin al quadre de comandament.
• Accidents, incidents, no conformitats i accions preventives i correctives vinculades amb la gestió de la seguretat i salut laboral.
Registres del certificat i la seva gestió.
• Auditories del sistema de gestió de la seguretat i salut laboral.
Revisió per la direcció. La norma demana que la revisió del Sistema de Gestió de la Seguretat Laboral estigui documentada, indicant els temes tractats i les decisions de millora continua del Sistema.

MÉS INFO