ISO 9001

Disposem de la norma ISO 9001 que especifica els requisits per a la millora i eficàcia del sistema de gestió de la qualitat de la nostra empresa per a satisfer les necessitats dels clients.

Els principals requisits de la norma ISO 9001 són els següents:

• Direcció compromesa amb la ISO 9001: D’aquest compromís en destaquem aprovar objectius i fites o tàctiques per aconseguir-los. Haurien de vincular-se amb el pla de negoci i el pla estratègic i fer la Revisió per la Direcció, on d’acord amb la norma ISO 9001 anualment es revisen els resultats de l’any i es prenen decisions estratègiques.
• Tenir la informació documentada requerida per la norma ISO 9001. Destaquem la gestió de les no conformitats, accions correctives i de millora així com el d’auditories internes.
• Facilitar la formació i competència dels col·laboradors per conèixer les funcions i tasques en que estan implicats. Podem ajudar-vos amb la nostra formació ISO.
• Identificar i complir els requisits dels clients, assegurant la seva satisfacció i fidelització. Podem ajudar-lo a orientar-se als clients i a vendre més aplicant les eines de la gestió de la qualitat.
• Mesurar, analitzar i millorar els processos, per ajudar al management i la millora continua de la gestió i la qualitat, amb l’ajuda de:

- Indicadors dels processos, que es poden convertir en el seu quadre de comandament.
- Mesura de la satisfacció dels clients. Serveix per orientar els processos als clients i així fidelitzar-los.
- Auditories del Sistema de Gestió de la Qualitat. L’auditoria ISO 9001 interna es pot subcontractar.

Els beneficis que suposen aquesta gestió de la qualitat ens aporten:

Beneficis de màrqueting i comercials:

• Millora la imatge dels productes i/o serveis oferts perquè el certificat fa augmentar la confiança i reputació que tenen els clients amb nosaltres.
• Posa en marxa eines de màrqueting que faciliten aplicar el Pla de màrqueting.
• Accés a mercats exteriors i guanyarà quota de mercat. Un certificat ISO 9001 genera confiança als clients i consumidors.

Beneficis davant dels clients:

• Augmenta la satisfacció dels clients. El certificat ISO 9001 ajuda a fer productes o serveis que satisfacin els requisits dels clients i els reglaments aplicables.
• Facilita la comunicació amb els clients. És més fàcil accedir a acords amb qualitat concertada amb els clients així com eliminar auditories dels clients.

Beneficis per la gestió de l’empresa:

• Integrar el Pla Estratègic i el Pla de Negoci amb el Sistema de Qualitat. Així es garanteix la utilitat de la ISO 9001.
• Orientació al client. Serveix per detectar les seves necessitats i expectatives. Coneixem fàcilment allò que ens valoren, de forma que se’ns fa més fàcil vendre més
• Millora l’eficàcia de la gestió. La gestió de la qualitat està basada en el en el cicle de millora continua PDCA (Planificar, Fer, Comprovar i Actuar) o “Cicle de Deming”.
• Augmenta la motivació i implicació del personal perquè hi ha una millor gestió dels recursos.

MÉS INFO