FONS NEXT GENERATION EU

17/03/2022

Rehabilitem edificis i gestionem la tramitació d'ajuts

 

S'han aprovat un seguit de mesures per a impulsar la rehabilitació d'edificis i d'habitatges per tal d'adaptar-los en matèria de sostenibilitat i eficiència energètica.

Per una banda s'estableixen subvencions per aquestes rehabilitacions i per altra es podrà optar al finançament total o parcial de les obres. També deduccions fiscals per a impulsar i fomentar la rehabilitació.

 

Aquests dos reials decrets publicats al BOE del 6 d'octubre de 2021 són:

Reial Decret 853/2021,de 5 doctubre, pel qual es regulen els programes d'ajuts en matèria de rehabilitació residencial i habitatge social del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Descarrega aquí

Reial Decret Llei 19/2021, de 5 doctubre, de mesures urgents per impulsar lactivitat de rehabilitació edificatòria en el context del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Descarrega aquí

 

REHABILITACIÓ D'EDIFICIS:

Té com a objecte subvencionar obres de rehabilitació en les quals s'obtingui una millora acreditada de l'eficiència energètica, amb especial atenció a l'envolupant edificatòria, en edificis de tipologia residencial col·lectiva i en habitatges unifamiliars, havent de tractar-se en tot cas d'actuacions en les quals s'obtingui una reducció de consum d'energia primària no renovable de l'edifici igual o superior al 30%.

La intensitat màxima de les ajudes es condiciona a l'estalvi energètic final de l'actuació (des del 40% fins al 80%). La quantia màxima de la subvenció podrà aconseguir els 18.800 euros per habitatge. Si bé, en cas que es compleixi el criteri social en propietaris o usufructuaris (identificació de situacions de vulnerabilitat), podrà arribar al 100% del cost de l'actuació. S'aplicarà a través de convocatòries públiques de les diferents Comunitats Autònomes.

 

REHABILITACIÓ HABITATGES:

Té com a objecte finançar actuacions o obres de millora de l'eficiència energètica dels habitatges, constituïdes com a domicili habitual i permanent dels seus propietaris, usufructuaris o arrendataris, sent subvencionables les següents actuacions:
- Actuacions de reducció de la demanda energètica (calefacció i refrigeració) d'almenys un 7%.
- Actuacions de reducció del consum d'energia primària no renovable d'almenys un 30%.
- Actuacions de modificació o substitució d'elements constructius en la façana d'adequació al Codi Tècnic de l'Edificació.

L'import de la subvenció serà del 40% del cost de l'actuació amb un límit de 3.000 euros per habitatge. S'aplicarà a través de convocatòries públiques de les diferents Comunitats Autònomes. El cost mínim de cada actuació ha de ser igual o superior a 1.000 euros per habitatge.

 

AJUTS ELABORACIÓ LLIBRE DE L'EDIFICI EXISTENT:

El seu objectiu és subvencionar la implantació i generalització del Llibre de l'Edifici existent, així com el desenvolupament de projectes tècnics de rehabilitació integral en edificis finalitzats abans de l'any 2000 i l'ús del qual predominantment sigui habitatge, sent subvencionable l'elaboració del Llibre de l'edifici existent per a la rehabilitació i la redacció del projecte de rehabilitació d'edificis que compleixin els requisits establerts en el Programa d'ajudes a les actuacions de rehabilitació als edificis.

Les quanties de les ajudes dependran del nombre d'habitatges de l'edifici, i podran aconseguir fins a 3.500 euros per llibre de l'edifici existent i fins a 30.000 euros per projecte de rehabilitació. S'aplicarà a través de convocatòries públiques de les diferents Comunitats Autònomes. El pla de rehabilitació d'edificis, barris i habitatges té com a objectiu global a aconseguir en el segon trimestre de 2026 la xifra acumulada de 510.000 actuacions de renovació en habitatge i ajudar a multiplicar per deu el ritme de rehabilitacions a Espanya.

 

AJUTS EN L'ÀMBIT DELS BARRIS:

Té com a objecte finançar obres de rehabilitació en edificis i habitatges dins d'Entorns Residencials de Rehabilitació Programada (ERRP), sempre que s'obtingui una reducció d'almenys un 30% del consum d'energia primària no renovable en tals edificis. La intensitat màxima de la subvenció es condiciona a l'estalvi energètic final de l'actuació (des del 40% fins al 80%). La quantia màxima de l'ajuda podrà arribar als 21.400 euros per habitatge.

En cas que els propietaris o usufructuaris compleixin el criteri de vulnerabilitat econòmica o social, es finançarà fins al 100% del cost de l'actuació amb càrrec als fons europeus.

 

#NextGeneretionEU #NextGenEU Més informació aquí

 

Contacta'ns i t'informarem de tot el procés