FINANCEM LES SEVES OBRES

31/01/2022

Facilitem el pagament de les obres a diferents terminis o anys

 

Donada la nostra solvència econòmica i després de ser auditats de manera favorable per diferents entitats financeres, oferim la possibilitat de finançar les seves obres de rehabilitació, total o parcialment, fraccionant-les a un seguit d'anys en funció de cada necessitat.

Disposem de diferents opcions de finançament: ja sigui amb recursos propis o utilitzant recursos externs.

Tota la documentació necessària és senzilla i a l'abast de la propietat o comunitat de propietaris. 

La viabilitat i tramitació de cada operació sempre assessorada amb rapidesa, transparència i professionalitat.

 

Altres organismes implicats: